Kontakt
Przedszkole Gminne w Krosnowicach
Strona głowna  /  Plany i programy
Plany i programy
                     KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA 

 

,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz, jeśli nie wie -wytłumacz , jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać , jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami(..)"
Janusz Korczak

 

Misja przedszkola

 

Zasoby ludzkie

 

Zasoby materialne

 

Cele ukierunkowane na poszczególne grupy / dzieci, rodzice, nauczyciele/

 

Formy pracy z dziećmi : Metody pracy z dziećmi

 

Procedury i regulacje pracy

 

Kadra pedagogiczna i personel obsługi

 

Plan Rozwoju Przedszkola

 

Dodatkowe działania podnoszące jakość pracy przedszkola      

 

Podstawa Programowa         

 

Ramowy rozkład dnia grupy młodszej                 

 

Ramowy rozkład dnia grupy starszej         

 

Statut Przedszkola                              

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-11-08