Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  REKRUTACJA
REKRUTACJA

                                                          

 

                                                                                                        

 07.04.2021 r. INFORMACJA  O WYNIKACH  REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 

Informujemy , że wszystkie dzieci , których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021-2022  zostały  zakwalifikowane do przyjęcia .

Drodzy Rodzice -  kolejnym krokiem jest złożenie przez Państwa dokumentu : 

"Potwierdzenie woli  zapisu dziecka do przedszkola " ( TERMIN złożenia potwierdzenia upływa 23 kwietnia 2021 r. ) 

Druk do pobrania :

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.krosnowicen/potwierdzenie-woli-przyjecia-do-przedszkola.pdf

WIĘCEJ  INFORMACJI   O ORGANIZACJI  PRACY PRZEDSZKOLA  OTRZYMAJĄ  PAŃSTWO  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na podane przez Państwa adresy poczty mailowej .

W RAZIE PYTAŃ proszimy o kontakt mailowy lub telefoniczny :  adres poczty elektronicznej : przedszkole@pgkrosnowice.pl 

                                                                                                        telefon:  74 868 53 13 

 

   W dniach od 01 marca 2021  do 24 marca 2021 r.  

Składanie wniosków  o przyjęcie dziecka  do przedszkola  na rok szkolny 2021-2022  

( wypełniony wniosek  należy  złożyć  osobiście, drogą elektroniczną (jako zeskanowany dokument)  lub pocztą tradycyjną).

 

Druki do pobrania  , które  należy  wypełnić i dostarczyć w wyznaczonym  terminie  : 

1.Wniosek o przyjęcie do przedszkola -  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.krosnowicen/wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola-zalacznik-do-zarzadzenia.pdf

 

2. Oświadczenie o wielodzietnościhttp://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.krosnowicen/zal-nr-1-do-wniosku-oswiadczenie-o-wielodzietnosci.pdf

 

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka -  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.krosnowicen/zal-nr-2-do-wniosku-oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka-oraz-niewychowywaniu-zadnego-dziecka-wspolnie-z-jego-rodzicem.pdf

 

4. Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu  powyżej 5 godzin  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.krosnowicen/zal-nr-4-oswiadczenie-o-planowanym-pobycie-dziecka-powyzej-5-godzin-dziennie.pdf

 

5. Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.krosnowicen/zal-nr-3-oswiadczenie-o-kontynuowaniu-edukacji-przedszkolnej-przez-rodzenstwo-kandydata.pdf

 

6. Klauzula informacyjna -   http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.krosnowicen/klauzula-informacyjna(1).pdf

 

7. Informacja dodatkowa - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.krosnowicen/dodatkowa-informacja-w-procesie-rekrutacji-do-przedszkola.pdf

 


Szczegółowe   terminy  związane z przeprowadzeniem postępowania  rekrutacyjnego   wydane Zarzadzeniem  Wójta Gminy Kłodzko  znajdują  się  w poniższym linku : 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.krosnowicen/zarzadzenie-nr-6622021-wojta-gminy-klodzko-z-dnia-28-stycznia-2021-r-terminy-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-i-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2021-2022.pdf

W  razie  pytań   prosimy  o  kontakt  telefoniczny  lub  mailowy :  tel. 74 868 53 13 , e-mail :  przedszkole@pgkrosnowice.pl 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-07